Ezra ve Hagay'ın Mesajı

Tanrı İçin İnşa Etmak

 

 

 Arka Kapak Yazısı

 

Ezra ve Hagay

 

Ezra ve Hagay kitaplarının arkaplanında Yahuda’nın İÖ 587’de Babil sürgünü ve Koreş’in İÖ 538’deki fermanı ardından sürgünden dönüşü bulunur. Ezra dönemin tarihini anlatır, Hagay ise tapınağı inşa etmeye başlamış olan kişilerin (Ezra 1 – 3) dışarıdan gelen muhalefet ve cesaretlerini kaybetmeleri sonucunda inşaatı duraklattıkları günlere hitap eder.

 Robert Fyall’ın değerli incelemesinde Ezra’nın (daha yaygın görülen Nehemya yerine) Hagay ile eşleştirilmesi, her iki kitap konusundaki anlayışımızı derinleştiriz. Ezra, Tanrı’nın amaçlarını açıklaması açısından vazgeçilmez derecede önemli ve zihni çalıştıran bir kitaptır, Hagay’ın kısa peygamberliği ise çok önemli konulara değinir.

Tanrı için bina etmeyi ve Sözü’ne itaat etmek ile Ruhu’na açık olmanın gerekliliğini vurgulayan bu kitapların bildirisi, günümüzde de açık bir şekilde işitilmesi gereken bir bildiridir. Tanrı’nın sağlayışı teması, moral bozucu zamanlarda Tanrı’nın halkını yüreklendirir.

Yazar: 
Yıl: 
2017
ISBN: 
978-605-4707-27-0
Sayfa Sayisi: 
245
Original Title: 
The Message of Ezra & Haggai