Galatyalılar'ın Mesajı

Sadece Tek Yol

Küçük Asya dağlarıyla çevrilerek mahsur kalmış, Tanrı’ya yeni dönmüş kişilere Pavlus’un yazdığı bu mektup belki de Yeni Antlaşma’daki en eski belgedir –Galatyalılara Mektup. Galatyalılar ne gibi sorunlarla karşılaşmışlardı?

Farklı öğretişleri benimsemiş çeşitli din otoritelerinden hangisinin doğru olduğunu nasıl bileceklerdi? Bu kadınlarla erkekler Tanrı’nın gözünde nasıl doğru olacaklardı? Putperest kültürünün tam ortasındaki bu Hıristiyanlar, Tanrı’yı gerçekten hoşnut etmek için nasıl yaşayacaklardı?

Pavlus, “Sadece tek bir yolla… Mesih İsa aracılığıyla” yanıtını vermiştir. Onun yanıtı bizim için de geçerlidir. Pavlus’un döneminden bu yana mücadelemizin ayrıntıları değişmiştir ama onun ortaya koyduğu ilkeler, yücelttiği Rab’bimiz gibi, zamanla sınırlı değildir.

John Stott bu kitabında imanımızla ilgili çağdaş başkaldırılar karşısında Galatyalılara verilen mesajı anlamamıza ve yaşamımıza geçirmemize yardımcı olmaktadır.

 

  John R. W. Stott, müjdeciliği, önderliği, yöneticiliği ve Kutsal Kitap öğretmenliğini bağdaştırmış ender kişilerden biridir. Londra’da All Soul Kilisesi’nde yirmi beş yıl rektör olarak hizmet ettikten sonra 1975’de emekli olmuştur. O tarihten beri Kutsal Kitap’ı açıklayarak, konferanslara konuşmacı olarak katılarak ve yazarlık yaparak dünya çapında hizmet vermektedir. Yazdığı çok sayıda kitabından Basic Christianity (Hıristiyanlığın Temeli) çok satanlar listesine girmiştir. Yeni Antlaşma editörü olarak hizmet yaptığı bu dizi kapsamında The Message of the Sermon on the Mount (Dağdaki Vaazın Mesajı), The Message of the Acts (Elçilerin İşlerinin Mesajı), The Message of Galatians (Galatyalılara Mektup’un Mesaj), The Message of Ephesians (Efeslilere Mektup’un Mesaj), The Message of 1 & 2 Thessalonians ( 1. ve 2. Selanikliler Mektubu’nun Mesajı) ve The Message of 2 Timothy (2. Timoteos Mektubu’nun Mesajı) kitaplarını yazmıştır

Eser Adı: Galatyalılar’ın Mesajı

Eser Alt Başlığı :Sadece Tek Yol

Orijinal dil: İngilizce

Orijinal adı The message of Galatians:

Yazar : John R.W. Stott

Katkıda Bulunanlar:

Çevirmen: Nur Nirven

Kapak Tasarım : Arek Özboyar

Sayfa Tasarım ve dizgi : Maya Perktaş

Cilt Bilgisi: Karton kapak

Kağıt Bilgisi:.3, Hamur

Basım Tarihi:  Aralık  2022

Basım Bilgisi: 2. Basım

Kitap Boyutları: 13,5 x 19,5 cm                     

John R.W. Stott Tarafından Yazılmış Başka Kitaplar

Yıl: 
2022
ISBN: 
978-605-4707-86-7
Sayfa Sayisi: 
236