Kutsal Kitap Çalışma Serisi - Önder


Elçi Pavlus´un İlk Kilise Önderleri Arasında Yer Alan Öğrencileri Timoteos ve Titus´a Gönderdiği Önderlik Konusuna İlişkin Mektupları Üzerine Bir Açıklama...
Acaba ilk Hıristiyan inananların oluşturduğu imanlı topluluğu, ilk kilise nasıl yönetiliyordu?
Bu yönetimde görev alan kişiler kimlerdi ve ne gibi özellikler taşıyorlardı?
Kimler böyle bir sorumluluğu yüklenebiliyorlardı?
Elçi Pavlus ilk kilise önderlerinden olan öğrencilerini kilise önderliği konusunda elinden geldiğince aydınlatmaya çalışıyor, onlara rehberlik etmek istiyordu. Bu neden Kutsal Ruh´un esininde öğrencilerine mektuplar yazdı. Ayrıca etrafta kol gezen yanlış öğretilere nasıl göğüs gerebileceklerini, Tanrı´nın kilisesini bütün bu öğretişlere karşı nasıl koruyabileceklerini de anlatıyordu.
Bütün bu konuları içeren İncil´in ´Pastoral Mektuplar´ başlığı ile tanınan bu bölümleri bize ayrıca o dönemin Efes kentinin Girit Adası´nın ruhsal yaşamına ilişkin bazı ayrıntıları da vermektedir.
Özellikle kilisenin ilk oluşum dönemindeki önderlik anlayışını merak edenler ve ilk kilise tarihi üzerinde çalışma ve araştırma yapanlar bu kitapta, ilk kilise tarihine öncesine ait önemli bilgiler bulacaklar.
 

Turgay Üçal Tarafından Yazılmış Başka Kitaplar

ISBN: 
9789758820412
Sayfa Sayisi: 
405