Yeni Antlaşma'ya Giriş


Yeni Antlaşma'ya Giriş, "özel girişe" odaklanır, yani yazar, tarih, kaynaklar, amaç, alıcılar, vb. konuları ele alan tarihsel sorulara odaklanır. Böyle bir yaklaşım, edebi yapı, retorik eleştiri, ve tarihsel paralellikler gibi son zamanlarda ortaya çıkan giriş kitapları karşısında farklı bir yaklaşım getirir. Yazarlar bu konuları küçümsemez, ancak bunları yorumlama derslerinde daha iyi ve daha geniş ele alınması gereken konular olarak görür. Esas konulara yeniden odaklanmakla, Yeni Antlaşma'ya Giriş Yeni Antlaşma kitaplarının tarihsel bağlamları içerisinde doğru bir şekilde anlaşılacağını temin eder.

Yazarlar, her yeni Antlaşma belgesi için o kitabın içeriğinin iyi bir özetini sunar, kitabın tüm Kutsal Kitap'a bulunduğu teolojik katkıyı değerlendirir, ayrıca kitapla ilgili son döneme ait çalışmaları, ve son zamanlarda yorumlama için kullanılan edebi ve sosyal bilimsel yaklaşımları inceler.

Bu ikinci baskı ilk baskıdan bu yana önemli yenilikler ve eklemeler getirir, bu şekilde çok beğenilen bu çalışma daha da değerli hale gelmiştir.

- Çağlar boyu süregelen Kutsal etüt yöntemlerini tarihsel açıdan inceleyen yeni bir bölüm eklenmiştir.
- Pavlus üzerine yazılan bölüm, 'yeni bakış açısı' hakkındaki tartışmaların bir incelenmesini de dahil edecek şekilde genişletilmiştir.
- Yeni Antlaşma mektupları hakkındaki tartışma, yeni bir bölüm oluşturmak üzere daha geniş bir şekilde ele alınmıştır.

Bu yeni baskı, yeni bir nesil öğrencinin Yeni Antlaşma mesajını daha iyi anlamasına yardımcı olacaktır.
(Arka Kapak)

Yıl: 
2008
ISBN: 
9789758820702
Sayfa Sayisi: 
713
Original Title: 
An Introduction to the New Testament