1. Timoteos ve Titus'un Mesajı

Yerel Kilisede Yaşam

Arka Kapak Yazısı

Bu pastörlük mektuplarında elçinin ağır basan mevcudiyeti beraberindeki taşıdı hakikatle, sadık bir şekilde korunabilir ve emanet edilebilir. John Stott, müjdenin geleceği ve onu korumakla görevlendirilen genç pastörler için Pavlus’un tutkulu kaygısını aktarma çabasındadır.

Pavlus’un kaygısı bugün de geçerlidir. John Stott, çağdaş kültürün görecelik ve çoğulculuk tarafından ele geçirildiği ve batırıldığına işaret etmektedir- esasında sözde tüm ‘gerçeğin’ diğerlerinin belli başlı görüşüne geri döndürülmesine dair hiçbir talepte bulunamayacağını dile getiren bir tutumdur. Elçinin müjdenin kesin gerçeğine olan belirgin bağlılığı çağdaş ruhun tam karşısında durmaktadır ve müjdenin gelecek ihtiyaçları için duyduğu endişeler bugün bizi kolumuzdan tutmaktadır.

Dünya çapında bir Kutsal Kitap öğretmeni, yazar, ve kilise önderi olarak tanınan John Stott, çok satan Hristiyanlığın Temelleri, Efesliler’in Mesajı, Dağdaki Vaazın Mesajı, Galatyalılar Mektubunun Mesajı, Romalılar Mektubunun Mesajı de dahil birçok kitabın yazarıydı. 2011’de vefat edene dek, All Souls Kilise,  Londra’nın Emekli Rektörü ve Londra’daki bir Hristiyan Enstitüsü’nün Başkanı’ydı    

Eser Adı: 1. Timoteos ve Titus’un Mesajı

Eser Alt Başlığı : Yerel Kilisenin Yaşamı 

Orijinal dil: İngilizce

Orijinal adı : The Message of 1 Timothy and Titus

Yazar : John Stott

Katkıda Bulunanlar:

Çevirmen : Yeşim Mısırcı

Kapak Tasarım : Erman Koparan

Sayfa Tasarım ve dizgi :Maya Perktaş

John Stott Tarafından Yazılmış Başka Kitaplar

Yazar: 
Yıl: 
2019
Sayfa Sayisi: 
340
Original Title: 
978-605-4707-59-1