Romalılar Mektubu'nun Mesajı


Pavlus´un Roma´daki genç kiliseye yazmış olduğu mektup, çağlar boyunca Hıristiyanlar´ı çok derinden etkilemiştir. Bu mektup ´cennetin giriş kapısı´ olarak adlandırılmıştır.

Pavlus mektubunda, Yeni Antlaşma´daki tanımların en kapsamlısı olarak, müjdenin tam bir resmini vermektedir. Mektubun bakış açısı oldukça geniştir; şimdiki zaman ve sonsuzluğu, insanlığın geçmiş, şimdiki ve gelecek zamanını, aklanma, kutsanma ve yüceltilme konularını ele almaktadır.

Bu mesaj, Hıristiyan yaşamı boyunca Pavlus´un mektuplarındaki öğretileri birebir yaşamış olduğunu itiraf etmekte olan John Stott´un kişisel olarak yaşadıklarından kaynaklanan açıklamalarına dayanmaktadır. John Stott aynı zamanda, zamanının saygıdeğer geleneksel bazı yorumcularıyla da fikir alışverişi yapmıştır. Yazar, günümüzün giderek daha da değişken hale gelmekte olan toplumu içinde Romalılar Mektubu´nu, Hıristiyan inanç bildirisi olarak görmekte ve İsa Mesih aracılığıyla özgürlük konusundaki görüşü hayret uyandırıcıdır. Bu görüşe göre özgürlük, etnik anlaşmazlıklara, ahlaksal suçun karanlığına, Tanrı tarafından suçlanmaya ve başkalarına yabancılaşmaya galip gelmektedir. Bu, Tanrı´ya ve komşularımıza sevgiyle hizmet etme özgürlüğüdür.

John Stott dünya çapında bir Kutsal Kitap yorumcusu, misyon önderi ve yazar olarak hizmetine devam etmektedir. Langham Place, Londra´daki All Souls Kilisesi´nin Papazı ve Christian İmpact-Hıristiyan Etkisi hizmetinin lideridir.
 

John Stott Tarafından Yazılmış Başka Kitaplar

Yazar: 
ISBN: 
9789758820375
Sayfa Sayisi: 
1
Original Title: 
The Message of Romans